Onlangs heb ik een aanvraag gedaan voor een Comenius Senior Fellow.
Even voor de goede orde, de aanvraag is toegekend… en kwam zelfs als beste uit de bus van de 11 aanvragen die door de eerste selectie zijn gekomen in de categorie ‘Vrij denken’.
Misschien had dat iets van doen met het professioneel statement van de aanvrager dat gevraagd werd mee te sturen. (800 woorden). Dat was vooral een door-lopend processioneel statement 😉

Professional Statement van aanvrager (max. 800 woorden)
Biesta stelt in ‘Het prachtige risico van Onderwijs’ (2015) “Het onderwijs heeft als doel om in elk kind het verlangen te wekken om op een volwassen manier in de wereld te willen zijn.” Dat verlangen zit van binnen. Ook van binnen in mij… om gezien, gehoord, gekend te worden. En dus ook om de ander te zien, te horen en te kennen… iets waar we in het onderwijs weinig ruimte, tijd en stilte voor in acht nemen. We rennen elkaar vaak blind voorbij in deze hectische tijden.

“Ben jij een Onderwijskunstenaar?” vroeg ik Inge Spaander, onderwijsdenker en -maker, in een diepte-interview. (Denkbeeldhouwer, 2014) “Ik onderzoek het onderwijs zoals een kunstenaar het leven onderzoekt” antwoordde ze. Ik werd er stil van.

Ik heb in mijn carriere altijd voor de troepen uitgelopen. Ik ben een ontdekker, ik voel wat de toekomst van me vraagt. Eerst als scenarioschrijver, producer, regisseur van internationale prijzen winnende interactieve videoproducties, later als hoofddoccent MultiMedia. Ik ben nu al 20 jaar de verandering die ik in het onderwijs wil zien. Een onderwijs dat ruimte biedt aan talent om de eigen passie, nieuwsgierigheid, creativiteit, moed en veerkracht te ontwikkelen om ‘volwassen in verbinding met de wereld’ te kunnen zijn.

Zo zette ik bij de HU een van de eerste bedrijvenbureaus op in het hbo: NieuweDingenDoen. Studenten uit verschillende opleidingen werkten daar voor opdrachtgevers als KLM en C1000. Ik gaf een collega bij de HAN later mijn plan van aanpak ter inspiratie waarna hij Buro302 opstartte. Ik haalde een minor de school uit om midden in Arnhem een broedplaats EenTweeTien op te richten waarbij onderwijs en werkveld samen maatschappelijke vraagstukken te lijf gingen. (Hulst van, 2010) Daaruit ontstonden vernieuwende businessconcepten als ‘Visuele Notulen’ wat ondertussen een nieuw vakgebied is geworden. Ik initieerde learning journeys met studenten en docenten van de HAN naar KaosPilots en Knowmads wat langzaam een golf van verandering binnen de HAN tot stand bracht. Ik ben de verandering die ik in het onderwijs wil zien.

Na 25 jaar streeft de HAN een nieuwe identiteit na met het archetype ‘de ontdekker’ als inspiratiebron (Total Design, 2019). Ik heb als zoon van een moeder Akela (hoofdleider bij de verkennerij) dat archetype van de ontdekker de afgelopen jaren met verve in co-creatie met studenten, docenten en werkveld voorgeleefd, ook in een aantal projecten voor het college van bestuur. Ik heb daarmee de HAN geholpen om tot een meer ontdekkende identiteit te komen, tot avontuurlijker onderwijs. De verhalen die ik daarover in blogs en vlogs op internet heb gepubliceerd zingen nog steeds rond. Ze dragen bij aan het butterfly-effect van #thePowertoFlower, het model voor zelfsturend leren dat ik onderweg met vallen en opstaan bij elkaar gesprokkeld heb. Voor deze aanvraag heb ik een selectie video’s uit eigen werk samengesteld https://vimeo.com/showcase/4485751. (Crolla, 2020) Deze aanvraag helpt mij om mijn leerervaringen te delen en toegankelijk te maken voor een groter publiek.

In 2015 ben ik keihard geconfronteerd met mijn overmatige enthousiasme. Een herseninfarct maakte me duidelijk dat ik ver over mijn eigen grenzen was heengevlogen. De werkelijkheid was veranderd en had mijn ogen geopend. In mijn revalidatie heb ik mijn carriere als roepende onderwijspionier afgesloten en ben mezelf gaan trainen in het luisteren. In een serie diepte-interviews leerde ik de wereld kennen als een spiegel van mijn ziel. Deze diepte-interviews zijn gebundeld in een werkend prototype van de VR-omgeving ‘ArtiVisual Intelligence’, het kunsteducatief eindproduct uit de Master of Education in Arts die ik onlangs heb afgesloten. ArtiVisual Intelligence is een creatie van binnenuit, een experience waarin ik iedereen de enorme creatieve ruimte wil laten voelen en ervaren die in eenieder leeft.

Ik wil de talenten van studenten zien. Daar ruimte voor creeren in het onderwijs is al meer dan 20 jaar mijn passie. Deze aanvraag is de volgende stap in mijn ontwikkeling, mijn transformatie naar een mentor die samen met en voor bevlogen collega’s ruimte creeert voor al het artistieke en ontdekkende talent dat binnen en buiten de HAN staat te popelen om de wereld een beetje mooier te maken…. Van binnenuit … de natuurlijke weg volgend van leren, van talent ontplooien. We zijn immers allemaal gezamenlijk onderweg naar hetzelfde;
“We’re all just walking each other home.” ~ Ram Dass.

Leave a Comment