Kan ik je helpen om de temperatuur van de cultuur in je organisatie op te meten – en onderweg stiekem te verhogen? Bel me!

I’m a Trim Tab.

“Something hit me very hard once, thinking about what one little man could do. Think of the Queen Mary — the whole ship goes by and then comes the rudder. And there’s a tiny thing at the edge of the rudder called a trim tab. It’s a miniature rudder. Just moving the little trim tab builds a low pressure that pulls the rudder around. Takes almost no effort at all. So I said that the little individual can be a trim tab. Society thinks it’s going right by you, that it’s left you altogether. But if you’re doing dynamic things mentally, the fact is that you can just put your foot out like that and the whole big ship of state is going to go. So I said, call me Trim Tab.”
~ Buckminster Fuller

In de zomer van 2014 uitte Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN, de ambitie om een ‘Large Scale Intervention’ te organiseren. Een event waarbij alle medewerkers van de HAN mee konden denken over de kwaliteitscultuur van de HAN. Ik mocht als ‘Small Scale Intervention Officer’, in de aanloop naar die massale bijeenkomst, de temperatuur meten. Wat is kwaliteit voor jou? Hoe kijk je daar tegenaan? Wat doe je er zelf aan? Waar kunnen we met de HAN wat jou betreft nog stappen maken?

De korte video-interviews van 1 minuut werden HAN-breed verspreid. Hans Mestrum stapte in en samen publiceerden we zo’n 150 kleine videoportretjes van ‘Bevlogen mensen’ bij de HAN. Voor mij persoonlijk was het – korte – gesprek met Kees wel heel erg bijzonder. Een bijzonder mooie spiegel 🙂

Het was een erg mooi project, waarbij we op zoek gingen naar de mens achter de functie. Tijdens deze – soms intieme – gesprekjes kwam vaak naar voren dat sommige gesprekspartners aan de vooravond stonden van een transformatie, andere ‘bevlogen mensen’ zaten er al middenin. Het was de transformatie die ik de afgelopen 5 jaar zelf doorlopen heb, een transformatie van het zien, ervaren en doorvoelen van een enorme angstcultuur in het onderwijs, het rebelleren daartegen, het loslaten ervan en tenslotte het omarmen en prediken van – zoals Kees Boele dat zo mooi zegt, ‘de liefde voor het vak, de liefde voor de student’. Uiteindelijk resulteerde dat voor mij in een bijzonder mooie theorie van #thePowertoFlower, waarbij het talent van de student centraal staat. Nogal een hot item tegenwoordig. Je mag me trouwens ‘s nachts wakker maken om daar over te filosoferen, maar dat is een ander verhaal.

De liefde waarmee al deze kleine interviews zijn gemaakt heeft onmiskenbaar zijn effect gehad – “je kunt dat niet meten, je kunt het wel merken” ~ Kees Boele. Het motto “in vertrouwen samenwerken aan de toekomst” van het ondertussen tot ‘Large Scale Dream’ omgedoopte event, werd mede gedestilleerd uit al die uitspraken van de bevlogen mensen. Het ochtendprogramma werd verdeeld over 4 thema’s; innoveren, leren, vertrouwen en samenwerken. Ieder onderdeel werd ingeleid door een korte thematische compilatie van de video’s die Hans en ik hadden gemaakt.

‘s Middags mocht ik weer ‘ouderwets co-creeren’ op het HAN-Edcamp, een ‘Un-conference’ die ik samen met een aantal collega’s en studenten in het leven had geroepen. Bekijk hieronder mijn compilatie van de dag aan de hand van een serie foto’s.

Tussen de Large Scale Dream van 12 juni en de openingstoespraak van Kees Boele op 27 augustus kwam ik de quote tegen van Buckminster Fuller, waarmee ik deze post opende. Met die quote kon ik mijn ‘zijn’ van de afgelopen 5 jaar als ‘voorloper’ duiden. Gelukkig heb ik altijd vastgehouden en ben doorgegaan, ondanks alle twijfel rondom het steeds weer opnieuw opzetten van kleine en grote onderwijsinterventies. Van Cre-aid, langs EenTweeTien, Co-lere, EdushockExperience, TrendsFormers, Knowmadic Learning Lab, Kaotic Learning Trip, HAN Edcamp etc.

“Als HAN zijn we, zeker na 12 juni, in gezamenlijkheid, ‘Angel-lands’ geworden’, vindt Boele. Volgens de CvB-voorzitter moet de angel eruit. ‘Maar Angel betekent ook “boodschapper”. Daarom doe ik een appèl aan u allemaal om gezamenlijk (van lectoren, onderzoekers, onderwijsondersteuners en externe partners tot docenten, studenten en alumni) bij de aanstaande paradigmawisseling goed te luisteren naar de voorlopers, de signalen, de onvrede ook. Vervolgens te duiden, te creëren en te gaan beleven.” ~ Kees Boele

I’m a Trim Tab!

Kan ik je helpen om de temperatuur van de cultuur in je organisatie op te meten – en onderweg stiekem te verhogen? Bel me!

De hele serie video’s vind je hier.

Leave a Comment